2020. gada aprīlis Aktuālie notikumi: pasaules ziņas

Lapas sākums Zinātnes un tehnoloģiju ziņas | ASV ziņas | Ziņas par katastrofām Pasaule ir ļoti aizņemta vieta, un ir grūti noturēties visam virsū. Infoplease jūs ir pārklājis.