Alus darītājs: Izmaksājiet šīs izmaksas

(Franču valoda). Izmaksas par to, kādas tās var būt, par katru cenu var būt sekas.Viņa mērķis ir kalpot savai partijai neatkarīgi no izmaksām. —Standarta.

Avots: Frāžu un teiku vārdnīca, E. Kobhems Brūvers, 1894. gads Kuvāde Brālēns Maikls TO B C D UN F G H Es Dž TO M N VAI P J R S T U V IN X Jā AR

Saistīts saturs

 • Mājieni
 • Svešvārdi un frāzes
 • Latīņu un grieķu valodas vārda elementi
 • Nosaukumi: to izcelsme un nozīme
 • Vecās Derības vārdi
 • Mitoloģija
 • Sengrieķu literatūra un mitoloģija
 • Bībele (King James versija)
 • Korāns (tulk. J. M. Rodvels)
 • Šekspīra lugas
 • Šekspīra pasakas (Čārlzs un Marija Lambi)
 • Bieži kļūdaini vārdi
 • Bieži nepareizi izrunāti vārdi
 • Viegli sajaucami vārdi
 • Rakstīšana un valoda