Brūvers: Nepieciešams draugs

( TO ). Draugs, kuram nepieciešama palīdzība, patiešām ir draugs. Amicus certus in re incerta cernitur.Kalifornijas procentuālā daļa no mums
Avots: Frāzes un fabulas vārdnīca, E. Kobhems Brūvers, 1894. gads Cilvēka draugs Draugs tiesā TO B C D UN F G H Es Dž TO M N VAI P J R S T U V IN X Jā AR

Saistīts saturs

 • Alūzijas
 • Svešvārdi un frāzes
 • Latīņu un grieķu vārdu elementi
 • Nosaukumi: to izcelsme un nozīme
 • Vecās Derības vārdi
 • Mitoloģija
 • Sengrieķu literatūra un mitoloģija
 • Bībele (karaļa Džeimsa versija)
 • Korāns (J. M. Rodvela tulkojums)
 • Šekspīra lugas
 • Stāsti no Šekspīra (Čārlzs un Marija Lamb)
 • Bieži nepareizi uzrakstīti vārdi
 • Bieži nepareizi izrunāti vārdi
 • Viegli sajaukt vārdus
 • Rakstīšana un valoda