Korāns / Sura CXI? Abu Lahabs

Surah CXI? Abu Lahabs |

Meka? 5 vārsmas

Dieva, žēlsirdīgā, žēlsirdīgā vārdāĻaujiet ABU LAHAB rokām[ 46 ]iet bojā un ļauj sev iet bojā!

Viņa bagātība un ieguvumi viņam neizmantos.

Viņš būs sadedzināts pie ugunīgās liesmas,[ 47 ]

Un viņa sieva, kas apkrauta ar malku ,?

Viņai uz kakla palmu šķiedras virve.


[ 46 ]Neapšaubāmi viens no senākajiem surām un atsaucas uz to, ka viņa tēvocis Abu Lahabs pēc viņa sievas Omm Djemil ierosmes noraidīja Muhameda prasību pravietiskajam birojam pēc viņa sievas Omm Djemil ierosmes, kurš, kā tiek apgalvots, vienā reizē ir uzcēlis Muhameda ceļu ar ērkšķi. Turpmākajiem sešiem Suriem, tāpat kā pirmajiem diviem, ir īpaša atsauce uz grūtībām, ar kurām pravietis saskārās savas karjeras sākumā, it īpaši no bagātniekiem.

[ 47 ]Atsaucoties uz liesmas tēva Abu Lahaba nozīmi.


Korāns / Sura CXII? Amerikas vienotības indiešu mantojuma mēnesis Korāns / Sura CVIII? Pārpilnība .com / t / rel / koran / sura111.html