Lenss Ārmstrongs Laika skala

Izlasiet amerikāņu riteņbraucēja Lensa Ārmstronga dzīves un laika grafiku